Новият учебник “Музикална теория и практика”

thumb image

Новият учебник “Музикална теория и практика”за вселената на музиката, преподаването й през 21 век и едно учебно помагало със собствен ритъм

На 15 декември 2018 от 11.00 ч. в новото арт пространство “Книгата” в София ще се състои едно отдавна очаквано и в същото време изненадващо събитие: представянето на учебника “Музикална теория и практика” в две части на Снежана Бахчеванова. След повече от 30 години у нас се появава учебник, който предлага нов, подходящ за второто десетилетие на 21 век индивидуализиран подход към музикалната теория, за онези, които искат да превърнат музиката в своя професия и съдба. Това е и събитие, подходящо за празничния месец декември.

Учебникът “Музикална теория и практика” в две части обобщава богатия опит на г-жа Снежана Бахчеванова като дългогодишен преподавател по пиано, солфеж, елементарна теория на музиката и хармония, история на музиката  и хорознание в читалища, лицеи и паралелки с разширено изучаване на музика. Същевременно нейният личен творчески път в изкуствата като автор на музика за пиано, на музикалната системата 4х4 в 4 части с едногласни, двугласни, тригласни и многогласни солфежи и интересът й към поезията – пише стихотворения за възрастни и деца – поставят специален отпечатък върху избрания подход за навлизане в тази сложна, но изключително важна тематика, която е в самото сърце на музиката. 

Учебникът “Музикална теория и практика” в две части е пътешествие във вселената на музиката, на което се отправят заедно преподавателят и неговият ученик. В него са включени 32 теми в рубриките „Пътеводител“, „Теория“, „Знаете ли, че“, „Любопитно“, „Речник“, „Въпрос“. Следват „Упражнения“ и „Задачи“ и в края на всяка тема – „Музикознание“, което обобщава или допълва съдържанието на темата. Организацията на темите и поднасяната в тях информация дава възможност на преподавателя да избере най-подходящия ритъм в работата си с учениците, да насърчава техните търсения в музиката, импровизационни умения и работа в ансамбъл. Защото музиката преди всичко е начин на общуване, безкрайна пулсираща вселена от мелодии, традиции, жанрове и символи. 

Избраният от Снежана Бахчеванова подход към преподаването на музикалната теория и практика е преди всичко нейният начин да ни припомни, че всеки от нас независимо от възрастта си е творец и няма ограничения да изрази себе си чрез музиката. Чрез страниците на новия учебник “Музикална теория и практика” г-жа Бахчеванова разкрива важността на общуването с учениците, основано на уважение, доверие и любов. С всеотдайност и пълна подкрепа предава опита си и на младите музикални педагози, за да споделят своята любов към музиката, опит и знания. 

Най-важният приносен момент на новия учебник “Музикална теория и практика” е, че той е разработен като част от концепцията за съвременно музикално образование, в основата на което е залегнало разбирането за създаване на комплексни артист-изпълнители. Музикалната грамотност да бъде съчетана със свободната изява на творческия талант на учениците и схващането, че системните занимания са отлична предпоставка за реализирането им като музикален продукт. 

Разработен за професионалната програма на Voice Academy Singer-Songwriter, учебникът може да бъде ползван и в максимално широк кръг учебни програми и образователни форми извън системата на Министерство на културата и Министерство на образованието. Това е факт най-вече благодарение на избрания от автора му модерен, цялостен подход към обучението по музикална теория така, че то да се превърне в същностно познание и необходимост за всеки, който има намерение да се занимава професионално с музика. Особено важно е неговото значение за днешните млади артист – изпълнители в джаз, поп и рок жанровете. Почти като в думите на Карл Сейгън “Всички сме направени от звезден прах”, учебникът на Снежана Бахчеванова ни казва: “Всички сме направени от музика” …

Voice Academy e единственото по рода си частно професионално училище за обучение на млади, комплексни музикални таланти на територията на България. За 9 години и над 500 ученици, Voice Academy се превърна в лидер в областта на професионалното музикално образование за съвременни вокални артисти. To е дом и на единствената по рода си професионална програма в България Singer-Songwriter насочена към тийнейджъри (13-18 г.). Целта на програмата е съвършеното овладяване на певческото изкуство, усвояването на комплексни знания и умения и превръщането на учениците в реални артист-изпълнители, които умеят да създават авторска музика и имат практически познания за функционирането на музикалната индустрия в България и света и как те могат да се реализират в нея. 

Официален сайт: http://www.voiceacademy.bg
Voice Academy Bulgaria в социалните мрежи:
Instagram: https://bit.ly/2LWQfyS
Facebook: https://www.facebook.com/VoiceAcademy/
Последвай: https://twitter.com/VoiceAcademyBG
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/voice-academy-ltd./