СТС Инженеринг – сребърен спонсор на БМР ’18!

thumb image

СТС Инженеринг е сребърен спонсор на Българска Музикална Работилница и официален консултант по всички въпроси, свързани с осигуряване на безопасността по време на събитието! 

СТС Инженеринг е водеща служба по трудова медицина с дългогодишен и доказан опит.
Екипа предлага цялостни бизнес решения и пълен пакет услуги в сферата на безопасността и обучението, които влючват:

  • Организиране на профилактични медицински прегледи и изготвяне на анализи на здравния статус на персонала
  • Изготвяне оценки на риска и предлагане на програми за намаляване и управление на риска
  • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа
  • Изготвяне на базов модел документи, необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия при работа
  • Провеждане на обучения за кв. група по електробезопасност
  • Провеждане на обучения за придобиване на професия или част от професия
  • Извършване на консултации в сферата на безопасността или трудово-правните отношения

Уебсайт: https://www.ctc-bg.com

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCrdyE-pxZYZpBv6cplLSqtw